Tweede Kamer heeft ingestemd met afschaffen grondwaterbelasting!

nov 21, 2011 0 comments
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met belastingplan 2012 uit de miljoenennota zal er binnen het grondwater vakgebied een aantal zaken wijzigen. Bijvoorbeeld de nieuwe kosten-risico overweging, waar vroeger een groot financieel risico ontstond bij een groter debiet dan voorspeld zal nu anders gekeken moeten worden.

Het bemalingsadvies dat wij bieden zal dan ook 100% inspelen op de laatste ontwikkelingen (welke u hier kunt volgen). De laatste stap voor definitieve afschaffing van de grondwaterbelasting per 1 januari 2012 wordt over enkele weken gezet. Op 12 en 13 december wordt het Belastingplan 2012 namelijk door de Eerste Kamer behandeld.

Om ons nieuws te volgen kunt u zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bron: http://www.belasting.nl/tweede-kamer-stemt-in-met-belastingplan-2012/
Gerelateerd: http://www.lootsgwt.com/2011/09/grondwaterbelasting-afgeschaft-per-2012.html

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Omgevingswet - Maas in de wet bij lozing grondwater?

Na het bestuderen van alle nieuwe regels begin 2024 valt het volgende op. Emiss…

Bronbemaling met de nieuwe omgevingswet

De omgevingswet betekent een nieuw tijdperk. Het is geen kopie van de oude wetg…

Bronbemaling kosten in een overzicht

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.