Projecten: diverse geohydrologisch advies

Een greep uit de door Loots Grondwatertechniek uitgebrachte geohydrologische adviezen. We spelen in op kwaliteit + kosten besparen bij diverse projecten, een moeilijke combinatie in elk vakgebied!

bemalingsadvies en barriere berekening pand
Funderingsherstel en onderkeldering pand te Amsterdam. Opstellen van barrière berekening, bemalingsadvies en uitvoering van geotechnische boring inclusief plaatsen peilbuis. Met behulp van een evenwichtsberekening en microfem model is een advies geleverd met een aanbevelingen en actieprogramma. Geohydrologisch onderzoek. Tevens is een niet-stationaire berekening uitgevoerd ten behoeve van de barrière berekening. De geotechnische boring is uitgevoerd conform de NEN 5119 en 5104. Gietermans & van Dijk Architecten BV - Geosupporting - Vitruvius Amsterdam

bemalingsadvies villa
Het opstellen van een bemalingsadvies voor de bouw van een stolpboerderij te Westbeemster. Onder de stolpboerderij wordt een kelder met zwembad gebouwd. Met behulp van een evenwichtsberekening en microfem model is een advies geleverd met een aanbevelingen en actieprogramma. 

barriere berekening winkelpand
Funderingsherstel en onderkeldering winkelpand te Amsterdam. Opstellen barrière berekening en uitvoering van geotechnische boring inclusief plaatsen peilbuis. Met behulp van een niet-stationaire berekening is de  barrière werking tijdens de maatgevende regenbui berekend. De geotechnische boring is uitgevoerd conform de NEN 5119 en 5104. Gietermans & van Dijk Architecten BV - Fugro grondonderzoek