Ondergronds bouwen: bemaling

Ondergronds bouwen heeft potentie, denk aan grote isolatiewaarde van ondergrondse ruimtes, ruimtebesparing en beperkingen in vergunningen aan de oppervlakte. Ondergronds bouwen staat voor energiebesparende, comfortabele ruimtes voor bijvoorbeeld opslag of parkeergelegenheid. Een  meerwaarde voor onroerend goed.

bemalingsadvies voorbeeldIn ontwikkelingsfase van ondergronds bouwen is het soms complex te bepalen of risico's en kosten uiteindelijk wel opwegen tegenover de meerwaarde van ondergronds bouwen. Risico's en kosten van tijdelijk bemalen en kostbare alternatieven zoals waterdichte bouwput varianten zoals onderwaterbeton, foliepolder, bodeminjectie, en damwanden komen in beeld. De fasering ontwerp tot uitvoering met verschillende partijen met elk hun eigen belang helpen daarbij niet, tegenvallers bij uitvoering als resultaat.

De Nederlandse bodem mag dan wel variabel zijn, het biedt mogelijkheden, wij spreken dan voor het onderdeel bemalen. Zeker nu de grondwaterbelasting is vervallen en de techniek rondom bemaling de laatste jaren sterk is ontwikkeld. Er zijn een aantal bemalers welke door sterke samenwerking met geohydroloog risico's stuk voor stuk kunnen beperken tot een acceptabel niveau.
Dus niet gemakshalve uitwijken naar een kostbaar alternatief in vroeg stadium of onrealistische veiligheidsmarge aanhouden. De benadering van de werkelijke grenzen op bemalingsgebied op basis van effectief geohydrologisch onderzoek en overleg met constructeur + geotechnisch adviseur, dit is de meerwaarde van een goede geohydroloog, dit is de missie van Loots Grondwatertechniek.

Met Loots Grondwatertechniek hoeft u geen zorgen te maken om grondwater & bouwput. Wij zorgen voor duidelijkheid en oplossingen. Wij zijn tevens ten alle tijden geïnteresseerd in ontwikkelingen. Als u onze visie deelt dan komen komen we graag in contact met u om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.