[vakblad Geotechniek] Bemalingen: bron van geohydrologische parameters

geohydrologisch advies
Klik op afbeelding
voor het artikel.
Het vakblad Geotechniek heeft in 2010 een artikel van Hugo Thijssen gepubliceerd. In dit artikel wordt gerefereerd aan het afstudeerproject van ing. Erik Loots.

Het afstudeerproject ligt aan de basis van Loots Grondwatertechniek. Met verkregen data is het mogelijk meer te bieden met bestaande gegevens, de overheid bied steeds meer informatie online aan. Bijvoorbeeld sonderingen en geohydrologische parameters in heel Nederland. We gebruiken onder andere DINOloket (in combinatie met 20 andere databases met geohydrologische gerelateerde informatie) om u te voorzien van een zo goed mogelijk gefundeerd advies. Het inschatten van de kwaliteit van diverse informatiebronnen is van het grootste belang, tenslotte zijn de meeste databases niet ingericht voor geohydrologische (bemalings) berekeningen.

Quote artikel:
"Om wat meer systematiek hierin aan te brengen en om een vergelijking te maken tussen de verschillende bronnen van informatie heeft Erik Loots in het kader van zijn afstuderen 8 bemalingen op verschillende plaatsen in Nederland in detail geanalyseerd (Bouwputbemalingen; van praktijkmetingen naar rekenwaarde watervoerend pakket, mei 2009). Hieruit volgen parameters voor verschillende lagen (transmissiviteit voor goed watervoerende lagen, weerstand voor slecht doorlatende lagen). De (samengestelde) transmissiviteiten (kD-waarden) afkomstig van de analyse zijn vergeleken met de gegevens van de Grondwaterkaart en van REGIS II.0."