Noord-Holland t.o.v. NAP

Noord Holland t.o.v. NAP
Klik op de afbeelding voor details
In de rechter afbeelding is Noord-Holland globaal verdeeld in 2 gebieden in een lage resolutie. Alles wat blauw gemarkeerd is ligt beneden NAP, de niet gemarkeerde delen liggen boven NAP. De kaart kunt u gebruiken voor projecten in Noord-Holland, voor bijvoorbeeld verwachte diepte grondwater, of bemalingmethode.

In de gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van grondwater of spanningswater bij ontgravingen. Ook vind je bij kleine ontgravingen (oppervlak <10m2) tot kleine diepte soms zeer weinig grondwatertoestroom (waardoor zeer goedkope oplossingen mogelijk zijn).
In de gebieden boven NAP zie je vaak veel bebouwing of duingebied. Hier is bronbemaling vaak een zeer geschikte oplossing, die wij graag voor u plaatsen en onderhouden. Soms loont het wel om in droge periodes te ontgraven (waardoor de grondwaterstand beneden ontgravingsniveau is), hierbij kan Loots Grondwatertechniek assisteren met snelle oplossingen (bij bijvoorbeeld extreme regenval).*De kaart is niet voldoende om complete bemalingen te dimensioneren, parameters zoals kD-waarde, stijghoogte zijn nodig voor een compleet beeld.
Loots Grondwatertechniek helpt graag bij het ontwerpen, onderzoeken en/of uitvoeren van de bemaling. We beschikken over het R. Loots BV-archief, Grondwaterkaart en gegevens via TNO, eventueel uitgebreid met onderzoek op projectlocatie. We denken graag mee met u voor de hoogste prijs/kwaliteit bij elk bemaling project.