Loots Grondwatertechniek

beoordeling en monitoringsplan bemaling Amersfoort

 

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een bemalingsadvies (van derden) beoordeeld. Naast de beoordeling is advies gegeven, met als doel de opdrachtgever op de hoogte brengen van mogelijkheden voor een minimale impact op omgeving. 

Lees meer »

Spoortunnel Winsum


 In opdracht van Dura Vermeer het verzorgen van berekeningen bemalingssysteem en effect omgeving, daarnaast een immissietoets voor bemaling van een nieuwe spoortunnel.

Lees meer »

Afzinkkelder Welnastraat Amsterdam


 In opdracht van MBS kelderbouw het verzorgen van bemalingsadvies + vergunningen bemaling. Daarnaast de praktische invulling (van advies tot en met uitvoering partner). Foto bron MBS.

Lees meer »

Kalesland en omgeving rioolwerkzaamheden te Heinenoord

 

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard is een bemalingsadvies opgesteld voor de uitvoering van rioolwerkzaamheden.

Lees meer »

Bemalingsplan persleiding Luttelgeest - Marknesse

 

In opdracht van aannemer A. Faber het opstellen van bemalingsplan met ingangscontrole. Met als doel te komen tot een praktische invulling en waar nodig een opdrachtgever waarschuwen zodat de opdrachtgever en aannemer schadekosten tot een minimum kunnen reduceren.

Lees meer »

Handweg Amstelveen


 Een bemalingsadvies en verzorgen vergunningen meldingen bemaling voor de realisatie van souterrain en zwembad. Werkzaamheden in opdracht van Samson Funderingstechniek.

Lees meer »

Landal Drentse Lagune Westerbork


 In opdracht van Kopare Development het verzorgen van (geo)hydrologisch onderzoek. Waarbij de nieuwe inrichting en effecten op omgeving zijn gecontroleerd.

Lees meer »

rioolwerkzaamheden bemalingsadvies te Gemert


 In opdracht van AGEL adviseurs het opstellen van een bemalingsadvies en beschouwing gelijktijdigheid met een bemaling in de invloedssfeer. 

Lees meer »

bemalingsadvies tracé in Arnhem


 In opdracht van aannemer van Gelder Kabel-, Leiding- en montagewerken is een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van infrastructuur in Arnhem.

Lees meer »

Slootverbreding Fort Overeind te Houten

 

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een bemalingsadvies opgesteld en hebben we de vergunningsprocedure doorlopen voor de uitvoering van slootverbreding. Een doel van dit project is een goed waterremmende slootbodem aanbrengen.

Lees meer »

Verwijderen riolering Schiphol

 

In opdracht van BAM infra het verzorgen van diverse bemalingsadvies werkzaamheden op het terrein van Schiphol, waaronder verwijderen riolering.

Lees meer »

Verhuizing Loots Grondwatertechniek


Vanaf december 2020 is Loots Grondwatertechniek gevestigd in Almere aan de Transistorstraat 7. Dit is gelegen direct naast de A6 en centraal in Nederland gelegen. 

Lees meer »

bemalingsadvies Berkel en Rodenrijs

 

In opdracht van Mos Grondwatertechniek en Vobi. Op vrij diep niveau (lokaal beneden NAP - 10 m) werkzaamheden aan een leiding in den droge. Een vrij kleine bouwput, maar met complexe geohydrologische randvoorwaarden (zoals zout grondwater). Ook ten aanzien van de omgeving is veel onderzocht (en in de monitoring).

Er is een bemalingsadvies opgesteld, waarin spanningsbemaling en 100% retourbemaling is ontworpen met de uitvoerend bemaler (design & construct). Tevens is het vergunningstraject (MER aanmeldnotitie, monitoringsplan, etc.) verzorgd. 

De retourbemaling was hier niet heel makkelijk, de polderbodem moet niet opbarsten, de terugslag moet acceptabel zijn, uitvoeringstechnisch moet het te maken zijn, etc. Na een aantal locaties te hebben onderzocht en doorgerekend is er een geschikte locatie gevonden.

Het project is nu in uitvoering, de monitoring komt overeen met de verwachting vooraf. Al het grondwater gaat terug de grond in. 

Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies riolering Universiteit Utrecht

 

In opdracht van Waterpas is een bemalingsadvies opgesteld. Wegens het hoge debiet is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies, MER aanmeldnotitie en vergunning aangevraagd door Loots Grondwatertechniek.

Lees meer »

bemalingsadvies Rozenburglaan 33 te Rotterdam

 

In opdracht van Ortageo een bemalingsadvies voor funderingsherstel en onderkeldering Rozenburglaan 33 te Rotterdam.

Lees meer »

tender windpark A16 Klaverspoor

 

Steeds vaker kijken we mee in een tender. We leveren een onafhankelijk beschouwing waarmee de klant verder kan. De investering is laag en het levert een stuk zekerheid (onafhankelijke zienswijze) voor de klant. In deze opdracht van Dura Vermeer is het volgende bepaald: toepasbaarheid bemaling, indicatie debieten, een indicatie van kosten , risico's omgeving en kansen.

De resultaten verkregen tijdens de oriëntatiefase (beschouwingen in vroeg stadium) worden altijd vergeleken met het vervolg (indien we hier bij betrokken zijn). Daarbij komen de resultaten meestal (circa 90% van gevallen) overeen met de praktijk. De gevallen welke afwijken worden onderzocht en waar mogelijk wordt het proces (van nul tot resultaat) continu verbeterd. 

Lees meer »

bemalingsadvies riolering Langeweg te Sommelsdijk

 

In opdracht van de gemeente een bemalingsadvies voor de riolering in Sommelsdijk.

Lees meer »

bemalingsadvies Meerkoetstraat Capelle aan den IJssel

 

In opdracht van IDDS is een bemalingsadvies opgesteld conform eisen bevoegd gezag. Het was een project waarbij veel aandacht aan de omgeving is. Tijdens onderzoeksfase zijn er twee matige risico's en tien lage risico's gevonden, hiervoor zijn beheersmaatregelen geadviseerd zodat de opdrachtgever zo goed mogelijk voorbereid is voor zowel grotere als de kleinere risico's.

Lees meer »

bemalingsadvies en verzorgen meldingen/vergunningen Zaanstraat 88 te Amsterdam

In opdracht van WJ projects is een bemalingsadvies opgesteld en vervolgens is de grondwateronttrekking en lozing bij bevoegd gezag aangevraagd. In het bemalingsadvies zijn de risico's en beheersmaatregelen uitgebreid uitgewerkt.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Prinses Margrietstraat 8 te Amsterdam

In opdracht van architectenbureau Smeding is (conform laatste eisen bouwvergunning) een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Bepaald is welke mitigerende maatregelen geschikt zijn om de barrière (in dit geval een kelder) te compenseren. Door het uitvoeren van de maatregelen wordt verslechtering voorkomen in de nieuwe situatie.
Lees meer »