Loots Grondwatertechniek

Verhuizing Loots Grondwatertechniek


Vanaf december 2020 is Loots Grondwatertechniek gevestigd in Almere aan de Transistorstraat 7. Dit is gelegen direct naast de A6 en centraal in Nederland gelegen. 

Lees meer »

bemalingsadvies Berkel en Rodenrijs

 

In opdracht van Mos Grondwatertechniek en Vobi. Op vrij diep niveau (lokaal beneden NAP - 10 m) werkzaamheden aan een leiding in den droge. Een vrij kleine bouwput, maar met complexe geohydrologische randvoorwaarden (zoals zout grondwater). Ook ten aanzien van de omgeving is veel onderzocht (en in de monitoring).

Er is een bemalingsadvies opgesteld, waarin spanningsbemaling en 100% retourbemaling is ontworpen met de uitvoerend bemaler (design & construct). Tevens is het vergunningstraject (MER aanmeldnotitie, monitoringsplan, etc.) verzorgd. 

De retourbemaling was hier niet heel makkelijk, de polderbodem moet niet opbarsten, de terugslag moet acceptabel zijn, uitvoeringstechnisch moet het te maken zijn, etc. Na een aantal locaties te hebben onderzocht en doorgerekend is er een geschikte locatie gevonden.

Het project is nu in uitvoering, de monitoring komt overeen met de verwachting vooraf. Al het grondwater gaat terug de grond in. 

Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies riolering Universiteit Utrecht

 

In opdracht van Waterpas is een bemalingsadvies opgesteld. Wegens het hoge debiet is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies, MER aanmeldnotitie en vergunning aangevraagd door Loots Grondwatertechniek.

Lees meer »

bemalingsadvies Rozenburglaan 33 te Rotterdam

 

In opdracht van Ortageo een bemalingsadvies voor funderingsherstel en onderkeldering Rozenburglaan 33 te Rotterdam.

Lees meer »

tender windpark A16 Klaverspoor

 

Steeds vaker kijken we mee in een tender. We leveren een onafhankelijk beschouwing waarmee de klant verder kan. De investering is laag en het levert een stuk zekerheid (onafhankelijke zienswijze) voor de klant. In deze opdracht van Dura Vermeer is het volgende bepaald: toepasbaarheid bemaling, indicatie debieten, een indicatie van kosten , risico's omgeving en kansen.

De resultaten verkregen tijdens de oriëntatiefase (beschouwingen in vroeg stadium) worden altijd vergeleken met het vervolg (indien we hier bij betrokken zijn). Daarbij komen de resultaten meestal (circa 90% van gevallen) overeen met de praktijk. De gevallen welke afwijken worden onderzocht en waar mogelijk wordt het proces (van nul tot resultaat) continu verbeterd. 

Lees meer »

bemalingsadvies riolering Langeweg te Sommelsdijk

 

In opdracht van de gemeente een bemalingsadvies voor de riolering in Sommelsdijk.

Lees meer »

bemalingsadvies Meerkoetstraat Capelle aan den IJssel

 

In opdracht van IDDS is een bemalingsadvies opgesteld conform eisen bevoegd gezag. Het was een project waarbij veel aandacht aan de omgeving is. Tijdens onderzoeksfase zijn er twee matige risico's en tien lage risico's gevonden, hiervoor zijn beheersmaatregelen geadviseerd zodat de opdrachtgever zo goed mogelijk voorbereid is voor zowel grotere als de kleinere risico's.

Lees meer »

bemalingsadvies en verzorgen meldingen/vergunningen Zaanstraat 88 te Amsterdam

In opdracht van WJ projects is een bemalingsadvies opgesteld en vervolgens is de grondwateronttrekking en lozing bij bevoegd gezag aangevraagd. In het bemalingsadvies zijn de risico's en beheersmaatregelen uitgebreid uitgewerkt.
Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek Prinses Margrietstraat 8 te Amsterdam

In opdracht van architectenbureau Smeding is (conform laatste eisen bouwvergunning) een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Bepaald is welke mitigerende maatregelen geschikt zijn om de barrière (in dit geval een kelder) te compenseren. Door het uitvoeren van de maatregelen wordt verslechtering voorkomen in de nieuwe situatie.
Lees meer »

bemalingsrapport en monitoringsplan Marswetering fase II te Dalfsen

Er worden 20 onderdelen (duikers, vispassages, stuw, kruisingen) gebouwd beneden de grondwaterstand. In opdracht van Gerwers Tilligte is een bemalingsrapport en monitoringsplan opgesteld voor dit omvangrijke project. Het projectgebied strekt zich uit over vele kilometers, hierdoor is gekozen per onderdeel de bemaling te dimensioneren.
Lees meer »

bemalingsadvies, damwandberekening en stempelraam 's-Gravendijkwal 130-132 Rotterdam

In opdracht van WJ projects is bemalingsadvies, damwandberekening en dimensionering stempelraam uitgevoerd voor een project aan de 's-Gravendijkwal.
Lees meer »

Hydrologische berekening tijdelijk dempen watergang en toepassen duiker Haarlem

Voor de realisatie van bouwterrein is voor bouwbedrijf M.J. De Nijs een hydrologische berekening uitgevoerd. Het doel  was bepalen van de afmeting van een duiker voor de doorstroming van oppervlaktewater. De hydroligische berekening is gebruikt voor verkrijgen vergunning bij Hoogheemraadschap.
Lees meer »

bemalingsadvies fundaties Windpark Staphorst

In opdracht van Pondera Consult heeft Loots een bemalingsadvies opgesteld voor de realisatie van 3 windmolen fundaties
Lees meer »

bemalingsadvies bouw- en woonrijp maken Kruisvaartkade te Utrecht

In opdracht van BK ingenieurs is een bemalingsadvies opgesteld voor bouw- en woonrijp maken. Plaatsen van riolering, pompputten, persleidingen, ov-kabel en grondverbetering. Een project met bijna alle aspecten. In centrum Utrecht, dus mobiele grondwaterverontreinigingen welke beschouwd zijn (inclusief bepaling maatregelen ter beheersing van risico's).
Lees meer »

beknopt bemalingsadvies Herenmarkt 11 Amsterdam

In opdracht van DS bouw is door Loots een beknopt bemalingsadvies opgesteld. Hierdoor kan de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden de risico's ten aanzien van grondwater beheersen.
Lees meer »

bemalingsadvies en geohydrologisch onderzoek Frans van Mierisstraat 92-94 Amsterdam

In opdracht van De Coogh is een geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies opgesteld. In de bouwfase was Loots actief betrokken.

Er zijn maatregelen getroffen voor de doorstroming van grondwater (vanuit binnentuinen naar straat). Tijdens de bouw is door middel van damwanden de verlaging van de grondwaterstand beperkt buiten de bouwput. Met monitoring is het effect op omgeving gecontroleerd en de bemaling gestuurd.
Lees meer »

bemalingsadvies De Karsp! Amsterdam-Zuidoost

Bouwen in Amsterdam-Zuidoost is uitdagend doordat het maaiveldniveau bijna 5 m beneden zeeniveau is. Loots Grondwatertechniek heeft voor Mos Grondwatertechniek een bemalingsadvies uitgewerkt.

Ondanks de beperkte diepte ten opzichte van maaiveld was een (kleine) spanningsbemaling noodzakelijk. Door overleg en vervolgens diverse optimalisaties was het mogelijk de omvang van de spanningsbemaling sterk te beperken.
Lees meer »

bemalingsadvies Roltrapput Pathé De Munt Amsterdam

In opdracht van Beemsterboer is een bemalingsadvies gemaakt voor de realisatie van een roltrapput in een bestaande vloer. Een bijzondere klus waarbij houten palen in de omgeving beschermd zijn door diverse optimalisaties.
Lees meer »

bemalings- en monitoringsplan middenspanningsverbinding Oostergouw - Westwoud

Bemaling in zeeklei. Het opstellen van bemalings- en monitoringsplan voor het plaatsen van een middenspanningsverbinding. Opdrachtgever: Van Gelder.


Lees meer »

bemalingsadvies prefab kelder te Bergen

Voor de opdrachtgever is een bemalingsadvies opgesteld voor de plaatsing van een prefab kelder aan de Verlengde Geestweg te Bergen. In Bergen zijn er vaak uitdagingen ten aanzien van het plaatsen van een kelder. In dit geval is gekozen voor een gedeeltelijke lozing op maaiveld en korte bemalingsperiode (prefab).
Lees meer »