Loots Grondwatertechniek

Uitbreiding dienstverlening vanaf 2023

 Handhaving bevoegd gezag is druk, daardoor zijn bemalingen steeds meer afhankelijk van een enkele partij (de bemaler). De bemalers hebben het erg druk en ook daar is een tekort ontstaan aan ervaren personeel. Het gevolg is dat faalkosten toenemen en de oorzaak is simpelweg pittige marktomstandigheden (ook in de bemalingsector). 

Een tweede fenomeen is dat een wijziging van de bemaling secundaire gevolgen heeft. Wijzigingen van de bemaling kan zomaar uw planning of schade aan andere zaken veroorzaken. Er wordt nu vaak niet actief in de gaten gehouden wat de effecten zijn van bepaalde keuzes of besparingen. Zo zien we besparing van de bemaling resulteren in problemen later welke een tien-/honderdvoud aan kosten veroorzaken. 

Er is (nu zeker) veel te halen voor opdrachtgevers wanneer er dus ook in offerte en uitvoeringstadium ter plekke meegekeken/-gedacht wordt (naast de bemalingsadvies/-plannen). Uw belang is dan dubbel (door bemaler en een onafhankelijke specialist) gewaarborgd en dat zal faalkosten/-kans reductie opleveren.

Vanaf begin 2023 zal Rob Loots (zie hier meer info) als zelfstandig en onafhankelijk adviseur beschikbaar zijn. Rob heeft tientallen jaren ervaring in de bemaling (vanaf jaren 70 tot heden) in de praktijk. Loots Grondwatertechniek (Lootsgwt) gaat met de hulp en kennis van Rob oplossingen aanbieden en inspelen op de uitdagingen in de huidige markt (tekort vakmensen zowel in handhaving als uitvoerend bij bemalingen). 

Daarbij is het doel simpel: de hele keten nog beter te bedienen door uitbreiding en nieuwe diensten. Heeft u interesse voor uw organisatie, dan kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen.

Denk aan de volgende punten waar we winst voor de keten verwachten:

1) [nieuw!] Projectmanagement bemaling ==> van uw offerteaanvraag tot vergunningen en met ondersteuning tijdens uitvoering (aansturing onderaannemers pro-actief) uw risico's buiten beheersen (niet alleen op papier EN niet alleen meedenken in het kader van de bemaling maar breder kijkend naar raakvlakken tussen bemaling, bouwwerk en de omgeving).

2) [nieuw!] Calculaties ==> krijg inzicht of de offerte van uw bemaler de kosten dekt. Duidelijk taal, u weet daarna of er zaken ontbreken, geoptimaliseerd moeten worden, of budget voor risico's toegevoegd moet worden. Voorkomen dat u al verlies heeft voordat gestart wordt buiten.

3) [meer capaciteit] Uitvoering ==> op dit moment is de bouwproductie enorm hoog, ook bij bemalers. Daarmee ziet Lootsgwt al een tijd toename van afwijkingen bij de uitvoering met soms (grote) problemen en kosten als gevolg. Voorkom afwijkingen door simpelweg aan de voorkant een kleine controle (buiten) en advies of alles wat geplaatst gaat worden (inclusief afwijkingen) in uw belang is. 

4) [meer capaciteit]  Tenderen  ==> advies in duidelijke taal, kijken naar kansen en risico's vanuit de praktijk.

5) [meer capaciteit]  Toetsen ==> beoordelen berekeningen/bemalingsadvies of dit praktisch uitvoerbaar is 

6) [meer capaciteit]  Troubleshoot ==> de bouwput is niet droog? Ook hier kunt u voor bellen


Spannings-/retourbemaling 2022 Hettenheuvelweg Amsterdam, uitvoering door R. Loots, ontwerp ing. E.J. Loots

Vrije kruising Weesp - spannings-/retourbemaling onder uitvoering door R. Loots in jaren 80, ontwerp R. Loots Stompetoren B.V.Lees meer »

Sneek bemalingsadvies


 In opdracht van Beemsterboer BBS (boringen, bemaling en sonderingen) heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies voor een kelder uitgebracht in 2022.

Lees meer »

Geohydrologisch onderzoek en afwegingskader grondwaterneutrale kelder (Amsterdam)

 Loots Grondwatertechniek voert al meer dan 10 jaar (sinds begin beleid gemeente Amsterdam) geohydrologisch onderzoek uit voor kelderbouw. Dit voor projecten in alle stadsdelen (van Amsterdam noord tot en met Amsterdam zuid). Ook heeft Loots Grondwatertechniek actief bijgedragen afgelopen jaren bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, oplossen van problemen bij oude kelders (waar geen voorzieningen zijn getroffen) en het informeren van Waternet en gemeente ten behoeve van het afwegingskader opstellen.


Lees meer »

engineering bemaling tunnel in Zwolle


 In opdracht van Dura Vermeer heeft Loots Grondwatertechniek een bemalingsadvies opgesteld voor de realisatie van een tunnel onder het spoor. De tunnel is gelegen in goed doorlatende gronden en vlakbij de Overijsselse Vecht. Loots Grondwatertechniek heeft tot en met verkrijgen vergunning het werk begeleid. De bemaling wordt uitgevoerd door Luinstra.

Lees meer »

Nieuwegein - riolering Foodcourt Nieuwegein


 Voor HS Infra advies heeft Loots een bemalingadvies opgesteld en met de aannemer zijn de details afgestemd voor een voorspoedige uitvoering.

Lees meer »

Cadzand bemalingsadvies In opdracht van Infratech De Zuidvliet bronbemaling pompverhuur BV heeft Loots het bemalingsadvies opgesteld, inclusief overleg met Ruud van Infratech voor de grondwaterstandbeheersing op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren.

Lees meer »

beoordeling en monitoringsplan bemaling Amersfoort

 

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een bemalingsadvies (van derden) beoordeeld. Naast de beoordeling is advies gegeven, met als doel de opdrachtgever op de hoogte brengen van mogelijkheden voor een minimale impact op omgeving. 

Lees meer »

Spoortunnel Winsum


 In opdracht van Dura Vermeer het verzorgen van berekeningen bemalingssysteem en effect omgeving, daarnaast een immissietoets voor bemaling van een nieuwe spoortunnel.

Lees meer »

Afzinkkelder Welnastraat Amsterdam


 In opdracht van MBS kelderbouw het verzorgen van bemalingsadvies + vergunningen bemaling. Daarnaast de praktische invulling (van advies tot en met uitvoering partner). Foto bron MBS.

Lees meer »

Kalesland en omgeving rioolwerkzaamheden te Heinenoord

 

In opdracht van de gemeente Hoeksche Waard is een bemalingsadvies opgesteld voor de uitvoering van rioolwerkzaamheden.

Lees meer »

Bemalingsplan persleiding Luttelgeest - Marknesse

 

In opdracht van aannemer A. Faber het opstellen van bemalingsplan met ingangscontrole. Met als doel te komen tot een praktische invulling en waar nodig een opdrachtgever waarschuwen zodat de opdrachtgever en aannemer schadekosten tot een minimum kunnen reduceren.

Lees meer »

Handweg Amstelveen


 Een bemalingsadvies en verzorgen vergunningen meldingen bemaling voor de realisatie van souterrain en zwembad. Werkzaamheden in opdracht van Samson Funderingstechniek.

Lees meer »

rioolwerkzaamheden bemalingsadvies te Gemert


 In opdracht van AGEL adviseurs het opstellen van een bemalingsadvies en beschouwing gelijktijdigheid met een bemaling in de invloedssfeer. 

Lees meer »

bemalingsadvies tracé in Arnhem


 In opdracht van aannemer van Gelder Kabel-, Leiding- en montagewerken is een bemalingsadvies opgesteld voor de aanleg van infrastructuur in Arnhem.

Lees meer »

Slootverbreding Fort Overeind te Houten

 

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een bemalingsadvies opgesteld en hebben we de vergunningsprocedure doorlopen voor de uitvoering van slootverbreding. Een doel van dit project is een goed waterremmende slootbodem aanbrengen.

Lees meer »

Verwijderen riolering Schiphol

 

In opdracht van BAM infra het verzorgen van diverse bemalingsadvies werkzaamheden op het terrein van Schiphol, waaronder verwijderen riolering.

Lees meer »

Verhuizing Loots Grondwatertechniek


Vanaf december 2020 is Loots Grondwatertechniek gevestigd in Almere aan de Transistorstraat 7. Dit is gelegen direct naast de A6 en centraal in Nederland gelegen. 

Lees meer »

bemalingsadvies Berkel en Rodenrijs

 

In opdracht van Mos Grondwatertechniek en Vobi. Op vrij diep niveau (lokaal beneden NAP - 10 m) werkzaamheden aan een leiding in den droge. Een vrij kleine bouwput, maar met complexe geohydrologische randvoorwaarden (zoals zout grondwater). Ook ten aanzien van de omgeving is veel onderzocht (en in de monitoring).

Er is een bemalingsadvies opgesteld, waarin spanningsbemaling en 100% retourbemaling is ontworpen met de uitvoerend bemaler (design & construct). Tevens is het vergunningstraject (MER aanmeldnotitie, monitoringsplan, etc.) verzorgd. 

De retourbemaling was hier niet heel makkelijk, de polderbodem moet niet opbarsten, de terugslag moet acceptabel zijn, uitvoeringstechnisch moet het te maken zijn, etc. Na een aantal locaties te hebben onderzocht en doorgerekend is er een geschikte locatie gevonden.

Het project is nu in uitvoering, de monitoring komt overeen met de verwachting vooraf. Al het grondwater gaat terug de grond in. 

Lees meer »

vergunningsonderbouwend bemalingsadvies riolering Universiteit Utrecht

 

In opdracht van Waterpas is een bemalingsadvies opgesteld. Wegens het hoge debiet is een vergunningsonderbouwend bemalingsadvies, MER aanmeldnotitie en vergunning aangevraagd door Loots Grondwatertechniek.

Lees meer »

bemalingsadvies Rozenburglaan 33 te Rotterdam

 

In opdracht van Ortageo een bemalingsadvies voor funderingsherstel en onderkeldering Rozenburglaan 33 te Rotterdam.

Lees meer »