Omgevingswet - Maas in de wet bij lozing grondwater?

feb 15, 2024 0 comments


Na het bestuderen van alle nieuwe regels begin 2024 valt het volgende op.

Emissiegrenswaarden grondwaterlozing in riool omgevingsplannen is hoog 
Volgens het omgevingsplan (bijvoorbeeld gemeente Amsterdam) mag er (artikel 22.139) bijvoorbeeld 500 microgram/L minerale olie in het schoonwaterriool worden geloosd. Of 41 microgram/L Nikkel. Dit is zo te zien landelijk (elke gemeente toont deze hogere concentraties).

Emissiegrenswaarden grondwaterlozing waterschapsverordening voor oppervlaktewater is veel lager bij niet-aangewezen oppervlaktewater
Terwijl in de waterschapsverordeningen (bijvoorbeeld waterschap Amstel Gooi en Vecht) alleen bij aangewezen oppervlaktewater (grote vaarten/kanalen) deze concentraties toelaatbaar zijn. De meeste sloten (waarop schoonwaterriool riool tonen veel lager (factor 10) toelaatbare concentraties, bijvoorbeeld 50 microgram/L minerale olie in het schoonwaterriool worden geloosd. Of 4,1 microgram/L Nikkel. 

Zonder toets wordt straks in niet-aangewezen oppervlaktewater een factor 10 te hoge vervuiling geloosd
Ofwel nu kan bij lozingen op riool (volgens regels) een factor 10 meer vervuilende delen worden geloosd in niet-aangewezen oppervlaktewater. Ondanks dat dit  volgens de Waterschapsverordening (en BLBI in het verleden) nu niet de bedoeling is (ook in het kader van KRW). Echter het omgevingsplan maakt nu (begin 2024) helaas geen onderscheid. Het kan vervelende gevolgen hebben wanneer er 10x meer verontreiniging (via een riool) geloosd wordt in een oppervlaktewaterlichaam. 

Advies en actie
LootsGWT heeft een aantal bevoegde gezagen ingelicht over de bovenstaande situatie. Hopelijk komt er in de nabije toekomst meer duidelijkheid.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.