Meesterschap

jan 7, 2023 0 comments


Voor de gehele bodem en grondwatersituatie heeft Nederland meerdere landelijke modellen. Vrijwel elke parameter kan gekopieerd worden uit het landelijk model, om vervolgens in de berekening van jouw project te worden geplakt, na het drukken op enter resteert het plakken van de resultaten in een rapport. LootsGWT ziet een groeiende trend van problemen de laatste jaren door deze aanpak, meesterschap in het vak maakt nog altijd verschil.
  • Meesterschap is weten wanneer een model of berekende uitkomst niet te vertrouwen is. 
  • Meesterschap is niet verschuilen achter landelijke modellen en uitgangspunten.
  • Meesterschap is direct actie ondernemen wanneer buiten afwijkende zaken gebeuren. Schade minimaliseren op dat moment en voor toekomstige projecten de geleerde lessen vastleggen.
  • Meesterschap is nieuwe vraagstukken (buiten gebaande paden) oplossen.
  • Meesterschap ontstaat langzaam, ook na tienduizenden uren en duizenden projecten is er nog groei, de groei stopt nooit.
Bij een simpel grondwater project zijn er doorgaans meer dan 10 variabele parameters, waarvan het merendeel niet geheel zeker is. Met automatisatie (monte-carlomethode bijvoorbeeld) kunnen we alle mogelijke duizenden uitkomsten steeds makkelijker uitrekenen, maar welke van de duizenden uitkomsten is dan juist? 

LootsGWT is van mening dat meesterschap verschil maakt en helaas langzaam verdwijnt. Opdrachtgevers zijn financieel en wat betreft omgevingsmanagement genoodzaakt fouten te voorkomen, er is weinig budget en geduld voor experimenteren. Verschuilen achter processen (landelijke modellen) is op de lange termijn niet uitvoerbaar voor opdrachtgevers. 

Automatisatie speelt een belangrijk rol bij LootsGWT, echter niet leidend. Het resultaat is het belangrijkste, automatisatie enkel waar mogelijk om de kosten acceptabel te houden. De advieskosten zijn een fractie van de faalkosten, LootsGWT gelooft daarom niet in complete automatisatie ten kostte van kwaliteit.

Reacties

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

Werkvoorbereiding bemaling: Bemalingsadvies of bemalingsplan, wat moet je nu hebben?

Wanneer heb je een bemalingsadvies nodig? Dit is nodig wanneer je geen ruimte …

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler?  We hebben voor u ruim 41 bronbemalingsbed…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.