tender windpark A16 Klaverspoor

 

Steeds vaker kijken we mee in een tender. We leveren een onafhankelijk beschouwing waarmee de klant verder kan. De investering is laag en het levert een stuk zekerheid (onafhankelijke zienswijze) voor de klant. In deze opdracht van Dura Vermeer is het volgende bepaald: toepasbaarheid bemaling, indicatie debieten, een indicatie van kosten , risico's omgeving en kansen.

De resultaten verkregen tijdens de ori├źntatiefase (beschouwingen in vroeg stadium) worden altijd vergeleken met het vervolg (indien we hier bij betrokken zijn). Daarbij komen de resultaten meestal (circa 90% van gevallen) overeen met de praktijk. De gevallen welke afwijken worden onderzocht en waar mogelijk wordt het proces (van nul tot resultaat) continu verbeterd.