Geohydrologisch onderzoek Prinses Margrietstraat 8 te Amsterdam

In opdracht van architectenbureau Smeding is (conform laatste eisen bouwvergunning) een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Bepaald is welke mitigerende maatregelen geschikt zijn om de barrière (in dit geval een kelder) te compenseren. Door het uitvoeren van de maatregelen wordt verslechtering voorkomen in de nieuwe situatie.