Hydrologische berekening tijdelijk dempen watergang en toepassen duiker Haarlem

Voor de realisatie van bouwterrein is voor bouwbedrijf M.J. De Nijs een hydrologische berekening uitgevoerd. Het doel  was bepalen van de afmeting van een duiker voor de doorstroming van oppervlaktewater. De hydroligische berekening is gebruikt voor verkrijgen vergunning bij Hoogheemraadschap.