[project] opbarstberekening sloot watercompensatie Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een van de diepe polders in Nederland, wanneer een watercompensatie uitgevoerd moet worden (ofwel een verbreding van de sloot) dan kan door het verwijderen van grondmassa de bodem van de polder opbarsten. Bij het realiseren van een watercompensatie wordt aanbevolen te toetsen of de bodem niet kan opbarsten. Loots Grondwatertechniek heeft voor diverse locaties opbarstberekeningen conform eisen van het Hoogheemraadschap uitgevoerd. Daarbij is beoordeeld of kwel acceptabel blijft, het verticaal evenwicht behouden blijft en tot slot welke maximale breedte van de sloot tot de mogelijkheden behoord.