Overzicht kosten per vervuilingseenheid in 2014 per Waterschap / Hoogheemraadschap

Met vervuilingseenheden worden door de Waterschappen/ Hoogheemraadschappen de zuivingskosten (rioolzuivering) en verontreinigingskosten (vaste delen uit oppervlaktewater baggeren) betaald. PrivĂ© heeft iedereen te maken met deze kosten, echter bij bronbemaling wordt ook water geloosd op riolering en oppervlaktewater. Deze kosten moet de opdrachtgever van een bronbemaling vaak betalen, dit omdat de regeling vermeld staat in de keur van elk Waterschap/Hoogheemraadschap.Gemiddeld ligt de prijs per vervuilingseenheid op circa € 55,-. De duurste regio is Hoogheemraadschap van Delfland met een tarief van € 92,08 per vervuilingseenheid en de goedkoopste kost minder dan de helft! De goedkoopste regio is Waterschap Rijn en IJssel met een tarief van € 45,17 per vervuilingseenheid.

Het is interessant om te zien wat de kosten zijn per regio, het is wijs als opdrachtgever of aannemer vooraf te bepalen wat u ongeveer zal moeten betalen, het komt voor dat de vervuilingseenheden kosten hoger liggen dan een paar duizend euro voor een project. De vraag is dus, hoe doet Waterschap Rijn en IJssel dat? Voor gratis tips, hints en nieuwsbrieven over bronbemalingen / bouwputbemalingen meld u aan bij info@lootsgwt.com.

Waterschap Aa en Maas €45,96
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet €54
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (hogere gronden, buiten natura2000 gebieden) €54 Waterschap Brabantse Delta €52,2 Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden €59,45
Hoogheemraadschap van Delfland €92,08
Waterschap De Dommel €48,12
Wetterskip Fryslan €54,82
Waterschap Groot Salland €51,95
Waterschap Hollandse Delta €49,26
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier €57,21
Waterschap Hunze en Aa's €74,44
Waterschap Noordzijlvest €63,58
Waterschap Peel en Maasvallei €49,35
Waterschap Reest en Wieden €61,74
Waterschap Vechtstromen €49,25
Waterschap Rijn en Ijssel €45,17
Hoogheemraadschap van Rijnland €51,38
Waterschap Rivierenland €54,02
Waterschap Roer en Overmaas €48,52
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard €56,56
Waterschap Vallei en Veluwe €50,13
Waterschap Scheldestromen €54,18
Waterschap Zuiderzeeland €58

Of wilt u weten wat het tarief is in uw waterschap, stuur gerust vrijblijvend een email met uw gegevens en vraag naar info@lootsgwt.com.