Verslag platformbijeenkomst SIKB BRL 12000 en bijbehorende protocollen

nov 27, 2013 0 comments
Loots Grondwatertechniek investeert veel in onderzoek en ontwikkeling bij bemalingen en geohydrologie, wetgeving is hierbij een belangrijk onderdeel om de klanten de beste service te kunnen bieden. Daarom was Loots Grondwatertechniek op 19 november aanwezig bij de platformbijeenkomst SIKB Bronbemalen op bezoek bij Bouwend Nederland te Zoetermeer. Sinds begin 2009 is het SIKB bezig om een certificering te creëren (BRL 12000) met als doel kwaliteitsverbetering van bronbemaling, hierbij zijn alle partijen betrokken  (bevoegd gezag, adviseurs, bemalingsaannemers en enkele opdrachtgevers). 

De onderstaande informatie hebben we verkregen tijdens de vragenronde na de presentatie:

FAQ 1: SIKB BRL 12000 is niet wettelijk verplicht, maar enkele waterschappen vernoemen BRL12000 in beleidsregels, hoe zit dat?
De SIKB BRL12000 certificering kan (nog) niet worden verplicht door een waterschap of een andere overheid, het is ook de vraag of dit ooit zal gebeuren. Wel schrijven enkele waterschappen voor in beleidsregels dat gewerkt moet worden conform BRL12000, een certificering is dus niet verplicht.

FAQ 2: SIKB BRL 12000 gecertificeerde bedrijven, werken die altijd conform de protocollen?
Als een bedrijf/onderneming/persoon gecertificeerd is betekent dit niet automatisch dat elk project van dit bedrijf voldoet aan SIKB BRL12000 protocollen. Houd rekening met het feit dat een SIKB BRL12000 gecertificeerd bedrijf voor elk project mag bepalen of dit wel of niet wordt uitgevoerd volgens SIKB BRL12000!

Resumerend wat betekent de SIKB BRL12000 voor Loots Grondwatertechniek?
Bij Loots Grondwatertechniek zien we op dit moment (eind 2013) geen voordeel voor onze klanten om te investeren in een SIKB BRL12010 (bemalingsadvies) certificering. Sinds begin 2012 brengen we reeds adviezen uit welke aansluiten op de eisen gesteld in de SIKB BRL12000 protocol. Onze bezwaren bij SIKB BRL12000 serie zijn: de extra niet-resultaatgerichte handelingen, SIKB BRL12000 wordt gefinancierd door de gebruikers van SIKB-documenten (o.a. bemalers en bemalingsadviseurs) en er bestaat geen vraag op de markt naar certificering en/of draagvlak voor de bijbehorende kosten voor ons als bemalingsadviseur. 

Wel moedigen we wel het SIKB BRL 12000 initiatief aan, Loots Grondwatertechniek zal zeker heroverwegen om te certificeren zodra er voordelen zijn voor alle partijen inclusief de betalende opdrachtgever (welke zeer matig vertegenwoordigd was op de platformbijeenkomst). Mocht u de actuele status willen weten met betrekking tot Loots Grondwatertechniek en SIKB BRL12000 dan kunt u contact opnemen met ons. Wij leggen u graag uit op welke wijze Loots Grondwatertechniek de risico's en kosten bij bemalingen beheerst.

Reacties overige betrokken partijen (Gemeente Utrecht en Bouten NED)
Gemeente Utrecht begon met de eerste presentatie, deze gemeente gaf aan te werken volgens een eigen systeem welke grotendeels overeenkwam met SIKB BRL12010 protocol. De gemeente zag geen voordelen om te investeren in een SIKB BRL12010 protocol. Bouten NED is de eerste bronbemaler en bureau dat een geheel project uitgevoerd heeft conform de SIKB BRL12000 systematiek, de vertegenwoordiger van de firma Bouten gaf aan te geloven in deze protocol. Echter was de markt, op enkele uitzondering na, nog niet de bereidheid om extra te betalen voor de SIKB BRL12000 werkwijze.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350,-…

[tool] Omgevingswet - Lozingskosten grondwater in een oppervlaktewaterlichaam

De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaa…

Over ons

Inmiddels heeft de vierde generatie Loots (Erik en Wouter) het stokje overgenom…

Les uit geschiedenis van bemalen in (pre)historie

Met een sjadoef (zie figuur hierboven) of simpelweg open bemaling (graven van…

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.