Geohydrologisch Onderzoek projecten

figuur 1 - schematisch effect door vermindering dikte watervoerende pakket
Wanneer een object in de grond wordt geplaatst onder de grondwaterstand heeft dit invloed op de stroming. Vaak is de snelheid (verhang) van het grondwater dusdanig laag dat geen problemen zullen ontstaan. Toch komt het voor dat bij de aanstroom zijde de opstuwing te groot is en bijvoorbeeld in een regenbui grondwateroverlast is, terwijl voor de kelderbak niks aan de hand was. Ook aan de uitstroom zijde kunnen problemen ontstaan, aan deze zijde zal de grondwaterstand dalen, dit is met name ongewenst voor bijvoorbeeld houten palen fundering of tuinen.

Het onderzoek omvat barrièreberekening, geohydrologisch onderzoek.

Nieuwe kelder (of ondergronds object)
Voor die projecten waarbij de afstand tussen onderkant van de keldervloer en slecht doorlatende laag klein is, wordt aanbevolen om te kijken naar het effect op de grondwaterstroming. Vaak wordt een bemalingsadvies opgesteld voor de tijdelijke bouwputbemaling (uitgangspunt nieuwe kelder). Bij Loots Grondwatertechniek kan de barrièreberekening (effect object op de grondwaterstroming) met het bemalingsadvies 3D model worden uitgevoerd. Dit bespaart startkosten van een model programmeren. Voordeel van het effect vooraf bepalen is dat negatieve effecten meestal voorkomen kunnen worden door kleine maatregelen zonder zeer hoge kosten.

figuur 2 - resultaat berekening effect kelderbak [in m]
Bestaande kelder (of ondergronds object)
Het is mogelijk dat een kelderbak is geplaatst en daarna wordt toch grondwateroverlast ondervonden. Hierbij is het mogelijk te onderzoeken waar de oorzaak ligt. Maatregelen om negatieve effecten te verhelpen zijn er niet altijd, een oplossing is bijvoorbeeld horizontale drains boren onder de kelderbak door.

Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met ing. Erik Loots, erik@lootsgwt.com, 06-53392188.