Een beetje Loots grondwater historie op de maandagochtend

sep 24, 2012 0 comments
Voor het geohydrologisch onderzoek en ontwerp begraafplaats Warmenhuizen, waarvoor ik deze ochtend opdracht officieel kreeg, was ik aan het kijken in het TNO archief naar de boringen en sonderingen. Nu kom ik voor het eerst in het TNO archief een boring tegen die gemaakt door R. Loots BV* te Stompetoren, het is mij wel verteld dat in het verleden regelmatig boorstaten naar TNO verzonden waren, maar het is nog leuker om eindelijk bewijs tegen te komen.

diepboring, loots, grondwatertechniek
Printscreen van het bewijs in TNO archief!
Boring gemaakt door middel van zuigboormethode, einddiepte 17,5m - maaiveld. Boring uitgevoerd op 24-02-1960, het zal wel koud geweest zijn. Met behulp van deze boring weet ik nu wel welk boorequipment ik ga gebruiken voor het onderzoek.

*R. Loots BV is gestart door Reindert Loots in 1926, het bedrijf heeft tot 1986 bemalingen en diepboringen uitgevoerd. In 2011 heeft Erik Loots (de 4e generatie) de familie traditie weer doorgezet door te starten in het grondwater vak onder de nieuwe naam Loots Grondwatertechniek.

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

PFAS uit het grondwater halen (met zo min mogelijk actief kool verbruik) in Australiƫ

onder andere brandblusmiddelen met PFAS hebben grote verontreinigingen veroorza…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.