tip: Wegwijzer SIKB

brochure tijdelijke grondwaterstandverlagingen
Als u wel eens te maken heeft met bemalingen of sinds kort betrokken bent bij een project met tijdelijke grondwaterstandverlaging dan raden wij aan deze brochure aan te vragen. Deze brochure is (tot 3 exemplaren) gratis aan te vragen bij SIKB.

Inhoud:
-rollen en verantwoordelijkheden worden samengevat(opdrachtgever, aannemer, adviseur, bemaler, bevoegd gezag)
-Aantal tips bij sleufbemalingen
-Knelpunten bij tijdelijke grondwaterstandverlagingen
-Tips bij tijdelijke grondwaterstandverlagingen