Barrièreberekening: Effect aantonen ondergronds bouwen op grondwatersituatie

bemalingsadvies met microfem geohydrologische berekening
Fig. 1 - Opstuwing in meters tijdens
maatgevende bui
Amsterdam Oud-Zuid (Museumkwartier / Valeriusbuurt), voor nieuwe ontwikkelingen (ondergronds bouwen) geldt dat er geen verslechtering mag ontstaan van de huidige grondwatersituatie door nieuwbouw in bestaand gebied. Dit betekend dat voor bouwvergunning verlening de invloed van de ondergrondse constuctie op de grondwatersituatie dient te worden aangetoond. Dit wordt ook wel een geohydrologisch onderzoek genoemd.

Bij Loots Grondwatertechniek is bekend welke eisen gesteld worden en kan op basis van een grondonderzoek een barrièreberekening rapportage worden geleverd, wij adviseren in combinatie met ons bemalingsadvies. Eventueel kunnen we u een compleet pakket aanbieden met  funderingsadvies, zettingsberekening, bouwputadvies en grondonderzoek.

microfem plot
Fig. 2 - Verschillen tussen huidige en
nieuwe situatie. Dit voorbeeld is het
verschil <0,01m en voldoende
volgens het bestemmingsplan.
De verstoring van de ondergrondse watergang wordt berekend in een MicroFEM model waarbij de maatgevende regenbui wordt gesimuleerd in het model. Met peilgegevens van het waterschap en TNO zal het natuurlijk verhang worden bepaald. Vervolgens worden de diverse geohydrologische grondlagen en stoorlagen toegevoegd. Ten slotte de weerstand van ondergrondse nieuwbouw en naastgelegen panden worden in het model verwerkt.

Graag denken wij met u mee, kijken we naar de haalbaarheid en onderzoeken we de mogelijkheden voor u. U kunt contact opnemen via info@lootsgwt.com of bel +31(0)653392188 voor meer informatie.