Barrièreberekening: Effect aantonen ondergronds bouwen op grondwatersituatie

sep 6, 2011 0 comments
bemalingsadvies met microfem geohydrologische berekening
Fig. 1 - Opstuwing in meters tijdens
maatgevende bui
Amsterdam Oud-Zuid (Museumkwartier / Valeriusbuurt), voor nieuwe ontwikkelingen (ondergronds bouwen) geldt dat er geen verslechtering mag ontstaan van de huidige grondwatersituatie door nieuwbouw in bestaand gebied. Dit betekend dat voor bouwvergunning verlening de invloed van de ondergrondse constuctie op de grondwatersituatie dient te worden aangetoond. Dit wordt ook wel een geohydrologisch onderzoek genoemd.

Bij Loots Grondwatertechniek is bekend welke eisen gesteld worden en kan op basis van een grondonderzoek een barrièreberekening rapportage worden geleverd, wij adviseren in combinatie met ons bemalingsadvies. Eventueel kunnen we u een compleet pakket aanbieden met  funderingsadvies, zettingsberekening, bouwputadvies en grondonderzoek.

microfem plot
Fig. 2 - Verschillen tussen huidige en
nieuwe situatie. Dit voorbeeld is het
verschil <0,01m en voldoende
volgens het bestemmingsplan.
De verstoring van de ondergrondse watergang wordt berekend in een MicroFEM model waarbij de maatgevende regenbui wordt gesimuleerd in het model. Met peilgegevens van het waterschap en TNO zal het natuurlijk verhang worden bepaald. Vervolgens worden de diverse geohydrologische grondlagen en stoorlagen toegevoegd. Ten slotte de weerstand van ondergrondse nieuwbouw en naastgelegen panden worden in het model verwerkt.

Graag denken wij met u mee, kijken we naar de haalbaarheid en onderzoeken we de mogelijkheden voor u. 

Related Posts

{{posts[0].title}}

{{posts[0].date}} {{posts[0].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[1].title}}

{{posts[1].date}} {{posts[1].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[2].title}}

{{posts[2].date}} {{posts[2].commentsNum}} {{messages_comments}}

{{posts[3].title}}

{{posts[3].date}} {{posts[3].commentsNum}} {{messages_comments}}

Popular Posts

[tool] Grondwaterstanden Nederland - online grondwatermeetnetten

Voordat geadviseerd wordt om een peilbuis te laten plaatsen, kijkt LootsGWT alt…

Hoeveel kost een bronbemaling?

1 Voorbereidingskosten bemalingsadvies en/of bemalingsplan, kosten vanaf € 350…

[tool] Bronbemaling - bronbemaler in de buurt zoeken

Bent u op zoek naar een bronbemaler? We hebben voor u ruim 60 bronbemaling bedr…

[tool] Omgevingswet - Wanneer is de bemaling vergunningsplichtig?

Eerst moet bepaald worden welk waterschap/hoogheemraadschap bevoegd gezag is …

[tool] Omgevingswet - aangewezen of niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam?

Elke waterbeheerder heeft een lijst van aangewezen oppervlaktewaterlichamen, …

Disclaimer

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.