bemalingsadvies en verzorgen meldingen/vergunningen Zaanstraat 88 te Amsterdam

In opdracht van WJ projects is een bemalingsadvies opgesteld en vervolgens is de grondwateronttrekking en lozing bij bevoegd gezag aangevraagd. In het bemalingsadvies zijn de risico's en beheersmaatregelen uitgebreid uitgewerkt.